- Ikke kategoriseret, Pædagogiske Læreplaner

Fremtidens Dagtilbud

Læs mere om: Fremtidens Dagtilbud

Fremtidens Dagtilbud er et udviklingsprogram på dagtilbudsområdet.
Formålet med Fremtidens Dagtilbud er at få viden om, hvordan man understøtter børns trivsel, læring og udvikling gennem en målrettet og systematisk pædagogisk didaktik og et målrettet forældresamarbejde, hvor dagtilbuddets ledelse er drivkraft. Effekten af indsatsen undersøges blandt ca. 12.000 børn i alderen 0-6 år.

Udviklingsprogrammet tager afsæt i de fire pejlemærker, som Task Force om Fremtidens Dagtilbud har anvist. Pejlemærkerne er:

  • En reflekteret og tilrettelagt pædagogisk praksis med fokus på læring og inklusion
  • Et målrettet forældresamarbejde
  • En stærk evalueringskultur med fokus på kvalitetsudvikling
  •  Professionelt og tydeligt lederskab på alle niveauer.

Programmet er igangsat i oktober 2013 og løber frem til medio 2017.