- Pædagogiske Læreplaner

En styrket pædagogisk læreplan

Ellen Trane NørbyDen pædagogiske læreplan spiller en central rolle for det pædagogiske personale og ledelses arbejde med de 0-6 årige børns udvikling og læring. Men evalueringer har også vist, at der er en del udfordringer.

Derfor er der nu startet en proces som skal styrke de pædagogiske læreplaner – og du kan være med.

I marts 2016 nedsatte minister for børn, undervisning og ligestilling, Ellen Trane Nørby (V) en mastergruppe, hvis opgave var at sammensætte en ramme for, hvordan den pædagogiske læreplan i dagtilbud kan styrkes.

Mastergruppen foreslår blandt andet, at læreplanen i højere grad skal være et fælles pædagogisk grundlag for dagtilbuddene. Den fremhæver vigtigheden af legen, børnefællesskaber og af børn som medskabere af et læringsmiljø, det pædagogiske personale er ansvarlig for.

Mens de seks arbejdsgrupper arbejder fra juni til oktober 2016, kan du give din mening til kende og komme med input. Se hvordan på uvm.dk/del-erfaringer

De seks arbejdsgrupper skal udfolde de seks læreplanstemaer og foreslå få brede pædagogiske læringsmål for temaerne. Følg arbejdsgruppernes arbejde på uvm.dk/paedagogiske-laereplaner.