- Barnets alsidige personlige udvikling

Børnenes læringsrum

Læs artikel: Børnenes læringsrum
Rum påvirker børns adfærd, og børn og voksne opfører sig forskelligt i rum af forskellig størrelse, forskellig indretning og med forskellig lyssætning. Møblering kan være med til at regulere børnenes adfærd og hæve eller sænke deres aktivitetsniveau.

Artikel på DCUM.dk af: Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt